EBONY & ONYX Star Stripe black

EBONY & ONYX Star Stripe black

Regular price $10.96
Collection: Ebony & Onyx Designer: Kim Diehl Manufacturer: Henry Glass SKU: 6988-99