EBONY & ONYX Stippled Petals black

EBONY & ONYX Stippled Petals black

Regular price $10.96
Collection: Ebony & Onyx Designer: Kim Diehl Manufacturer: Henry Glass SKU: 6989-99